Logo
Catalan Español Facebook Ir Atras
 
Nom:  
Cognoms:
Direcció:
C.P.:
Població:
Província:
Telèfon Mòbil:
Telèfon Fixe:
e-mail:
Breu descripcio de la consulta:
 
     
                   
En enviar aquesta petició declara que coneix i accepta les condicions generals per les quals es rigue aquesta pàgina web.

L'informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporades en un fitxer del qual és responsable CRIS-CAT, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l'entitat que pogués ser del seu interès.
CRIS-CAT es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada.
L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.
L'enviament d'aquest correu electrònic implica l'acceptació de les clàusules exposades.
Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació o oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça: CRIS-CAT.
CRISTINA CATALÁN SAYAS - Fisioterapeuta col.4066, Osteopata D.O. - C/ Ripoll, 7 (Can Duran) – Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)